Deelnemen 2023-2024

SCHRIJF JE KLAS(SEN) NÙ IN OM DEEL TE NEMEN AAN DIT UNIEK INNOVATIEF ONDERWIJSCONCEPT!

Ben je geprikkeld? Wens je samen met je klas deel te nemen aan de Geschiedenis Olympiade?

Geschiedenis Olympiade nodigt alle Vlaamse middelbare scholen in Vlaanderen en Brussel ongeacht de onderwijsvorm (aso, tso, kso, bso, buso en okan) of studierichting om deel te nemen.

Wie kan deelnemen? 

Klassen uit alle studierichtingen van de 3de en 4de graad van het middelbaar onderwijs zowel uit de doorstroom-, dubbele en arbeidsmarktgerichte finaliteit, en aso, kso, tso, bso, buso, okan) kunnen deelnemen aan de Geschiedenis Olympiade.

Alle leerkrachten geschiedenis, cultuurwetenschappen, PAV, MAVO, esthetica, kunstgeschiedenis, artistieke vorming, project, … zijn welkom om deel te nemen.

We moedigen samenwerking tussen leerkrachten en (vak-)domeinen aan. Alle combinaties cultuurwetenschappen, MAVO, taalvakken, wetenschapsvakken, … met een andere vak zijn mogelijk.

 

   Niet-exhaustieve lijst met vak geschiedenis als voorbeeld:

– geschiedenis & taalvak(ken)

– geschiedenis & cultuurwetenschappen

– geschiedenis & wetenschapsvakken

– geschiedenis & ICT – multimedia – digitale geletterheid

– geschiedenis & burgerschap

– geschiedenis & mens en maatschappij

– geschiedenis & kunstvak(ken) (beeld, drama/podium, muziek, dans,

  grafische kunsten, fotografie, …)

– geschiedenis & levensbeschouwing

– geschiedenis & zorg/welzijn

– geschiedenis & technische vakken

– geschiedenis & economische vakken

– geschiedenis & hospitality – hotel – public relations – toerisme

– geschiedenis & mode/creatie

– enzovoort

   Niet-exhaustieve lijst met vak cultuurwetenschappen als voorbeeld:

– cultuurwetenschappen & taalvak(ken)

– cultuurwetenschappen & cultuurwetenschappen

– cultuurwetenschappen & wetenschapsvakken

– cultuurwetenschappen & ICT – multimedia – digitale geletterheid

– cultuurwetenschappen & burgerschap

– cultuurwetenschappen & mens en maatschappij

– cultuurwetenschappen & kunstvak(ken) (beeld, drama/podium, muziek, dans,

  grafische kunsten, fotografie, …)

– cultuurwetenschappen & levensbeschouwing

– cultuurwetenschappen & zorg/welzijn

– cultuurwetenschappen & technische vakken

– cultuurwetenschappen & economische vakken

– cultuurwetenschappen & hospitality – hotel – public relations – toerisme

– cultuurwetenschappen & mode/creatie

– enzovoort

Hoe deelnemen?

Goed nieuws! Deelnameperiode is geopend vanaf maandag 02 oktober 2023! 

De datum van het SLOTEVENT en PRIJSUITREIKING is gekend!

Noteer in je agenda: VRIJDAG 3 MEI 2024!

Klassen/scholen die wensen deel te nemen aan de Geschiedenis Olympiade zenden tegen 30 november 2023 het online deelnameformulier in via deze website. Ken je nog niet alle details van jullie project? Geen probleem! Het inzenden van het deelnameformulier heeft als doel om een zicht te hebben op het aantal deelnemende scholen en leerlingen. Waarom? Zodoende heeft het Kernteam Geschiedenis Olympiade een zicht op het aantal deelnemers om de logistieke en organisatorische aspecten (lokalen reserveren, materiaal voorzien, school-experts matching, …) verder uit te werken.

Tot 31 januari 2024 krijgen de deelnemende scholen tijd om een beschrijving en opzet van hun project door te sturen naar het Kernteam Geschiedenis Olympiade. Jullie krijgen hiervoor een mail. Aarzel niet om een mailtje te sturen, indien jullie vragen hebben!

De projecten moeten ten laatste op 24 april 2024 ingestuurd worden via email: geschiedenis.olympiade@ugent.be. Heb je een kunstwerk gemaakt met je klas of andere vorm die je ons niet kan bezorgen via mail? Dan maken we een afspraak om er voor zorgen dat jullie project goed wordt ontvangen.

Toonmoment en prijsuitreiking Geschiedenis Olympiade

De ingezonden werken van alle deelnemende klassen/scholen worden tentoongesteld in de gebouwen van de Universiteit Gent. Een jury beoordeelt de ingezonden werken. Drie klassen worden bekroond door een vakjury tijdens een publieke prijsuitreiking op vrijdag 3 mei 2024

Nodig gerust familie en vrienden uit. Iedereen is welkom!

Wedstrijdreglement Geschiedenis Olympiade

Het wedstrijdreglement van de Geschiedenis Olympiade Editie 2024 kan u hier raadplegen vanaf 02 oktober 2023.

Ben je geprikkeld? Hieronder vind je een korte samenvatting:

  1. Bepaal het subthema waarrond je klas wil samenwerken.
  2. Bepaal de vorm van het historisch project (zie wedstrijdreglement).
  3. Kies welke expertise je in huis wil halen via deelnameformulier (is geen verplichting).
  4. Schrijf je klas ten laatste op donderdag 30 november 2023 in via het onderstaand inschrijvingsformulier. De gewenste ondersteuning en aanbod dien je aan te geven via het deelnameformulier (zie deelnameformulier).
  5. Stuur een update met beschrijving en opzet van jullie project door woensdag 31 januari 2024.
  6. Inzenden van de projecten en/of werken kan tot en met woensdag 24 april 2024 via mail geschiedenis.olympiade@ugent.be of fysiek.
  7. Jurering van alle ingezonden projecten door een divers samengestelde jury.
  8. Publieke tentoonstelling van alle projecten én prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 3 mei 2024.

SCHRIJF JE KLAS IN VIA HET ONDERSTAAND FORMULIER.

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen. Na het verzenden van het deelnameformulier krijgt u een bevestigingsmail op het opgegeven emailadres.

De gegevens worden vertrouwelijk behandeld comfort de GDPR-regels. De gegevens worden enkel en alleen gebruikt in het kader van de Geschiedenis Olympiade en door het Team Geschiedenis Olympiade.

Voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt? De gegevens betreffen informatie aangaande de school alsook enkele organisatorische aspecten (aantal klassen, aantal leerlingen, vorm project, …). Deze laatste zijn nodig voor de coördinator Geschiedenis Olympiade om bijvoorbeeld een gepaste locatie te kiezen, prijzen te voorzien, tentoonstellingszaal te reserveren, catering, experten aan te spreken, enzovoort.